X

Izaberite najbolji način registracije radnog vremena nezavisno od situacije

Pregled prisutnosti zaposlenih u svakom trenutku

Preko pretraživača, mobilnog telefona ili tableta nezavisno od lokacije i trenutka možete proveriti: ko je trenutno prisutan na radnom mestu, ko je na bolovanju, godišnjem, službenom putovanju ili ko je odsutan bez razloga.

evidenca delovnega časa
obračun delovnega časa

Radite po svojim pravilima

Obračun radnog vremena je automatski i vi postavljate pravila po kojima će se vreme obračunavati. Pravila su definisana ranije, tako da možete početi odmah. Ako je potrebno možete ih podesiti kako vam odgovara.

Ugrađen sistem odobravanja

Samo evidencija prisutnosti nije dovoljna. Odsutnost i slična odstupanja od planiranih rasporeda takođe želimo evidentirati. Jednostavan i efektivan sistem odobravanja neprimetno je integrisan i dostupan kad god je to vama potrebno.

celodnevne odsotnosti

Ažurni i pregledni izveštaji

Izveštaji su dostupni kad god su vam potrebni. Bez obzira da li su vam potrebni za razgovore sa zaposlenima ili za optimizaciju poslovanja podaci su uvek ažurni i pregledani. Kada su vam potrebni podaci za obračun plata – udaljeni su jednim klikom.

narekovaji-1

U našoj kompaniji usluga All Hours pokazala se kao veoma praktično i jednostavno rešenje za evidenciju radnog vremena. Dobili smo bolji uvid u prisutnost na poslu, pojednostavili smo administraciju i povećali nivo iskoristivosti radnog vremena. Na taj način smo poboljšali poslovanje kompanije.
Boštjan Dokl Menih
direktor Asfalti Ptuj d.o.o.
narekovaji-1

U našoj kompaniji pravila radnog vremena su veoma specifična, ali sa All Hoursom smo sve pojednostavili.
Tomaž Ivan Bašič
direktor Mikro Medica, Radenci d.o.o.
narekovaji-1

Tačan pregled u realnom vremenu i brzo upravljanje odsutnostima.
Markus Bruckmuller
Direktor Odvjetničkog ureda Wolf Theiss v Sloveniji

Započnite korišćenje All Hours-a jednostavno i sada!