Podešavanje obračuna radnih sati

Sati će se obračunati automatski na osnovu pravila koja ste sami postavili.

Podešavanje obračuna radnih sati
Postavke za obračun radnih sati možete u aplikaciji All Hours prilagoditi potrebama vašeg preduzeća. Aplikacija će koristiti pravila koja lako možete u izveštajima postaviti kao osnovu za obračun sati i utvrđivanje kršenja.

Pravila možete prilagoditi na nivou celog preduzeća, a takođe možete podesiti i različita pravila za grupe unutar preduzeća ili čak pojedine zaposlene.

U podešavanjima radnih sati možete da definišete:

Work time settings define:

  • Pravilo užine
  • Krati odmori
  • Dnevni plan časova
  • Pravilo radnog vremena
  • Pravilo obaveznog vremena
  • Praznici i neradni dani
  • Plaćene odsutnosti
  • Saldo

 

Postoje i unapred postavljena pravila koja možete postepeno prilagoditi svojim potrebama.

Uštedite vreme i novac. Testirajte All Hours besplatno!