X

Povećajte svoju produktivnost sa novom generacijom evidencije radnog vremena

Registracija preko pretraživača

Pri izboru registracije radnog vremena imate širok spektar mogućnosti. Najosnovniji način je registracija preko interneta na www.allhours.com koristeći svoj pretraživač. Registracija preko interneta prikazuje i status vaše prisutnosti. Registracija se može ograničiti na određene IP adrese.

Registracija sa pametnim telefonom

Aplikacijom All Hours za pametne telefone (Android ili iOS) zaposleni se mogu registrovati nezavisno od lokacije, pa čak i ako su u tom momentu van mreže. Mogu proveravati svoje podatke i podnositi zahteve za, na primer, godišnje odmore. Nadređeni imaju uvid u podatke svojih zaposlenih i na taj način mogu odobravati zahteve. Registracija može biti ograničena na određene geolokacione tačke.

 

Gde je Marko?

All Hours je odličan izbor za vašu recepciju. Sada recepcioneri imaju informaciju da li je neko zaista izvan kancelarije ili samo trenutno nije dostupan na mobilni telefon. Isto tako, sada mogu da znaju ko je upravo došao ili ko je otišao, i da na taj način štede i svoje i tuđe vreme pri pitanju “Da li je Marko tu”!

Dnevnik poslovanja

Ovaj niz analitičkih informacija daje širu sliku registrovanog vremena. Ovo su neke od stvari koje možete videti:

  • Koliko radnih sati ste zabeležili,
  • Koliko sati vašeg rada je naplativo,
  • Koliko vaših odsutnosti nije odobreno,
  • Raspored odsutnosti,
  • Raspored odsutnosti po danima.

Jasna pravila obračuna

Radni sati se obračunavaju automatski u skladu sa pravilima koja podesite. Pravila su dizajnirana pažljivo, tako da budu što više generička, intuitivna i jednostavna za korišćenje. Rešenje inicijalno sadrži predefinisana pravila koja pokrivaju većinu standardnih pravila o radnom vremenu, tako da odmah možete da počnete sa korišćenjem. Ali ukoliko želite možete ih na veoma jednostavan način ograničiti i podesiti prema individualnim potrebama.

Odsutnosti

Za evidenciju radnog vremena nisu dovoljne samo informacije o prisutnosti, neophodni su i podaci o odsutnostima. Najčešće svaka odsutnost mora biti odobrena. Nadređeni mogu na jednostavan način da pregledaju sve zahteve i da na njih odgovore, koristeći integrisan sistem odobravanja kada je to neophodno. Informacije se šalju automatski, putem Email-a, kako bi svi bili u toku.

Izveštaji bez napora

Ljudi su skloni zaboravljanju. Popunjavanje izveštaja o radu nije izuzetak, i to se najčešće radi krajem svakog meseca. Imajući u vidu da je teško zapamtiti šta se sve događalo tokom meseca, najčešće se dnevnici rada popunjavaju po sećanju i ne odgovaraju realnom stanju. Kada koriste All Hours zaposleni nemaju obavezu da popunjavaju bilo šta, jer su kompletni i verodostojni izveštaji dostupni u svakom trenutku.

Proverite All Hours na najjednostavniji način sada