Prisustvo na radnom mestu

Dosta sa nagađanjem ko je danas na poslu, a ko nije. All hours vam pruža informacije na jednom mestu, u realnom vremenu.

U odeljku »Prisustvo« možete u svakom trenutku proveriti ko je od vaših zaposlenih prisutan na poslu, bez da se o tome raspitujete kod drugih ili ih tražite po preduzeću.

Pogled na prisustvo uživo biće nepogrešiv alat, naročito za vašu recepciju. Recepcionar bi trebao biti onaj koji zna gde je ko. Sada će to moći i zaista znati i više neće morati da troši vreme na preusmeravanja poziva ljudima koji nisu u kancelariji.

Pored informacija o mogućem odsustvu zaposlenih, odmah možete utvrditi razlog njihovog odsustva: mogu biti neopravdano odsutni, možda su na poslovnom putu ili će se vratiti na posao nakon pauze za ručak.

 

Prisustvo na radnom mestu

Uštedite vreme i novac. Testirajte All Hours besplatno!