Uslovi poslovanja

OPŠTE

Ponuđač mrežnih usluga All Hours je preduzeće Špica International d. o. o.. (Špica), koje ujedno poseduje i veb stranicu All Hours (www.allhours.si), njen veb sadržaja i aplikativni softver.
Prihvatajući ove uslove korišćenja korisnici dozvoljavaju Špici da prikuplja, čuva, obrađuje i koristi lične podatke u obimu i u svrhe navedene u ovom dokumentu. Prihvatanje ovih uslova odgovara pismenom sporazumu koji je pravno obavezujući za obe strane i važi dok ga ne raskine bilo koja od ugovornih strana.
Špica zadržava pravo da ispravi ili izmeni uslove korišćenja bez prethodne najave. U tom slučaju će Špica preduzeti sve razumne korake da obavesti korisnike o tim izmenama i da omogući korisnicima koji žele da bilo kada i iz bilo kog razloga prekinu sa upotrebom usluge, da to učine na jednostavan način.
Špica ne prihvata odgovornost za nedostupnost usluge, lažne podatke, nepravilnosti ili bilo kakve druge štete koje mogu nastati korišćenjem usluge ili nemogućnosti korišćenja usluge.

LIČNE INFORMACIJE I PRIVATNOST

All Hours prikuplja lične podatke svojih korisnika i u okviru svojih usluga omogućava korisnicima da prikupljaju lične podatke od drugih korisnika. Sa aspekta trenutnog zakonodavstva EU o ličnim podacima (GDPR), Špica je obrađivač dok je korisnik kontrolor ličnih podataka. Navedeni uslovi korišćenja sadrže takve odredbe odn. smatraće se ugovorom o obradi ličnih podataka propisanim navedenim zakonodavstvom. U slučaju da je korisniku potreban ugovor u klasičnom papirnom obliku, potpisan i datiran sa obe strane, Špica će ga na zahtev dostaviti korisniku.
All hours se pridržava važećih zakona Evropske unije (General Data Protection Regulation) i Slovenije u ovoj oblasti (ZVOP) prilikom rukovanja sa prikupljenim podacima. Obrađuju se sledeći lični podaci:

1. ime, prezime, imejl adresa
2. Grupa, radni raspored
3. Zabeleženo prisustvo (datum, vreme, od, do)
4. Odsutnosti (bolovanje, službeni put, godišnji odmor, praznici)

Prikupljeni podaci koristiće se samo u sledeće svrhe:
1. Za pružanje korisničkih usluga
2. Za identifikaciju korisnika u svrhu pružanja usluge
3. Za sprečavanje neovlašćenih pristupa do usluga i podataka
4. Za informisanje korisnike o ovoj usluzi i drugim Špicinim proizvodima i uslugama

Podaci o vlasnicima naloga dodatno se proširuju podacima potrebnim za upravljanje naloga, kao što su ime preduzeća, adresa, tekući račun ili kreditna kartica i istorija plaćanja. Ove informacije se koriste samo za potrebe upravljanja nalozima.
U cilju pružanja usluge All Hours sarađuje sa sledećim podizvođačima koji imaju ulogu pod-obrađivača ličnih podataka:
1. Obrada plaćanja (samo vlasnici profila): Chargify, www.chargify.com
2. Upravljanje odnosima sa klijentima: Intercom, www.intercom.com
3. Analitika upotrebljivosti: Segment, www.segment.com
4. Optimizacija upotrebljivosti: Hotjar, www.hotjar.com

Lične informacije neće biti otkrivene trećim licima bez izričite prethodne saglasnosti korisnika.

BEZBEDNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Špica će učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti sve podatke pohranjene u sistemu All hours od neovlaštene upotrebe i spreči da neovlašćene osobe pristupaju do njih.
All hours dozvoljava korisnicima – administratorima (Admins) da čuvaju, obrađuju i upravljaju ličnim podacima drugih korisnika, kao što su zaposleni i drugi, koje administrator uključi u uslugu registracije radih sati. Administratori, kao menadžeri, odgovorni su za zaštitu ličnih podataka koje prikupljaju i kojim upravljaju putem ove usluge.
Podaci prikupljeni putem All Hours-a čuvaju se u Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, www.hosteurope.de na sigurnim serverima u Evropskoj uniji.
Špica slijedi najbolje poslovne prakse za zaštitu podataka korisnika, kao što su bezbedna komunikacija, šifriranje podataka, identifikacija i autorizacija korisnika, upravljanje pravima, bezbedno skladištenje i redundanca. Svi podaci korisnika se čuvaju na serverima u obezbeđenom okruženju. Usluga deluje u više-pretplatničkom okruženju koristeći logičku izolaciju pojedinih pretplatnika.

Iako Špica poduzima sve razumne korake – uključujući redovne bezbednosne kopije – kako bi umanjila rizik od gubitka podataka, Špica ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno nemogućnost obnavljanja podataka ili opšti gubitak podataka.

Kako bi u slučaju oštećenja, gubitka ili prekida usluge sačuvali podatke, Špica omogućava korisnicima da nesmetano izvoze podatke tokom aktivne pretplate.
Špica se obavezuje da će korisnika odmah obavestiti o svim incidentima koji se tiču bezbednosti i privatnosti ličnih podataka.
Špica se obavezuje da će ispunjavati sve razumne zahteve korisnika na osnovu prava utvrđenih sa važećem zakonom o zaštiti ličnih podataka. Špica može korisniku u cilju da ispoštuje takav zahtev da naplati razumne troškove.

USLOVI PRETPLATE

Usluga se naplaćuje mesečno. Za tekući mesec se izdaje račun početkom meseca. Račun se izdaje u elektronskom obliku (.pdf format) ili kao eRačun (e-SLOG).
Usluga se automatski naplaćuje na osnovu broja aktivnih radnika u proteklih mesec dana. Usluga se naplaćuje prema trenutno važećem cenovniku.
Usluga se može u bilo kojem trenutku prekinuti preko odeljka »Podešavanja«. Omogućuje trenutan i lak prekid usluge, bez ikakvih pitanja.
Kupac je sam odgovoran za pravilan prekid usluge. Elektronska pošta se ne smatra pravno-snažnim otkazom usluge.

U skladu sa zakonodavstvom EU, Špica nakon isteka ugovora mora uništiti lične podatke korisnika, osim ako korisnik izričito ne zahteva drugačije.
Špica zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, da bilo kada, privremeno ili trajno, onemogući korisničke naloge i da spreči ili zabrani upotrebu ili pristup usluzi ili bilo kojoj drugoj usluzi preduzeća. Takav otkaz dovešće do prekida usluge i brisanje korisničkog naloga i svih podataka u njemu, sa 30-dnevnim rokom, u toku kojeg će korisniku biti omogućen iznos (izvoz) ličnih podataka.

NAPLATA I STANJE MIROVANJA

Ako plaćanje nije izvršeno do kraja meseca, korisnički nalog prelazi u stanje mirovanja.
Korisnički nalog u stanju mirovanja omogućava samo čitanje podataka, osim podataka o samom nalogu, koji se može menjati u svrhu otkazivanja, izvoza podataka ili ponovnog aktiviranja naloga.
U stanju mirovanja se registracije radnih sati odvijaju nesmetano, ali je onemoguće menjanje, ručno unošenje ili brisanje registracije. Obračunska pravila se ne izvode u stanju mirovanja.
Korisnički nalozi se u stanju mirovanja održavaju 90 dana. Tokom ovog perioda se korisnički nalog može ponovo aktivirati sa plaćanjem usluge, a plaćanje se vrši na osnovu poslednjeg meseca aktivnog korišćenja. Ukoliko je bio korisnički nalog u stanju mirovanja duže vreme, tada se meseci, tokom kojih je bio nalog u celosti u stanju mirovanja, ne obračunavaju.
Nakon 90 dana će se nalozi automatski ukinuti. U skladu sa zakonodavstvom Evropske unije prilikom ukidanja računa se sve informacije o nalogu, zajedno sa svim podacima o korisnicima, unište.

OPOMENE O POREZIMA

Navedene cene AVse su bez uračunatog PDV-a. Kupci van Slovenije podležu poreskim pravilima EU:
pravnim licima iz zemalja EU se PDV ne zaračunava, pod uslovom da dostave svoj EU identifikacioni broj za PDV.
Fizičkim osobama iz zemalja EU se zaračunava slovenački PDV (22%).

KONTAKT PODACI

Špica International d. o. o.
Pot k sejmišču 33
1000 Ljubljana
Slovenia, EU
www.spica.com
Telefon: +386 (0)1 568 08 30
Imejl: info@spica.com, support@allhours.com