Web Preglednik

Najjednostavniji način registracije radnog vremena.

Web pretraživač
Uz All Hours vaši zaposleni mogu koristiti web portal za registraciju događaja vezanih za vaš proces praćenja evidencije radnog vremena. To znači da nema potrebe za upotrebom tradicionalnih opcija terminala na zidu i kartica, ili ručnog upisivanja.

Zaposleni:
Osim registracije događaja, zaposleni mogu pratiti podatke vezane za njihovo radno vreme, predati zahtev za godišnji odmor ili bolovanje, ili samo proveriti koliko slobodnih dana im je ostalo za iskoristiti.
Administratori:
Kao admin, možete pregledati i pripremati izvoz svih podataka o registracijama i satnicama. All Hours će obračunati sate za vas, a vi samo morate preneti ispunjene izveštaje u potrebnom .xls ili .csv formatu.

Registracija preko web pretraživača je dostupna u svim paketima i za sve All Hours korisnike.

 

* U slučaju ako ste zabrinuti da bi zaposleni mogli iskoristiti vaše poverenje, sistem može ograničiti registracije na samo određene IP adrese.

Aplikacija za pametni telefon:

Svi zaposleni mogu koristiti aplikaciju za pametni telefon. Aplikacija koristi Google i Apple lokacijske servise, tako da možete odrediti lokacije za registraciju.

Pročitajte na blogu: